Актуално

Проучване и препоръки за развитието на сектора на колективното финансиране в България

В рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0225 „Колективното финансиране (crowdfunding) в България – регулации и перспективи“, от Сдружение „Експертен Пул – България“ успяхме да проучим и идентифицираме

Основни проблеми и недостатъци в актуалните правила за избор на изпълнители по проекти, финансирани от европейските фондове

Основни проблеми и недостатъци в актуалните правила за избор на изпълнители по проекти, финансирани от европейските фондове

При изпълнение на проект, реализиран с финансовата подкрепа на фондовете на Европейския съюз (ЕС), основен въпрос винаги е „как ще се разходват средствата по него

Интервю

Николина Митева: Успешната реализация на проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ни позволява да работим значително по-качествено и ефективно

Г-жа Николина Митева е едноличен собственик и управител на микро предприятие, което предлага комплексни и съвременни решения за покриви на частни къщи, хотели и малки