Проектът GoOutThere се насочва към Западните Покрайнини

Поредното събитие от проекта „Излез навън, предизвикателства на открито“ („GoOutThere”) предстои да се проведе в периода от 25 до 28 май в град Босилеград, Сърбия.

Отново, проекта събира участници от партньорските държави и местните общности чрез приключения и предизвикателства на открито. Предстои да опознаем района на Западните покрайнини на Сърбия, където живее и голямо българско малцинство.

Дейностите на събитието ще анагажират участниците с богат набор от различни активности. Някои от тях ще включват посещението на региона на Власина и Власинското езеро, както и връх Чемерник.

Приключенията, ще ни прекарат и през босилеградското село Белут, фермата „8 ден” и село Извор, както и самият Босилеград.

Стартовата точка за двата типа дейности – приключения и предизвикателства, е офисът на Сдружение „ГЛАС“ в Босилеград. Там може да намерите и информация и инструкции как може да се включите. Всички дейности използват приложението Actionbound за игровизация на преживяването в планината.

 

„GoOutThere! Outdoor Challenge“

Проектът „GoOutThere! Outdoor Challenge“ е уникална възможност за хората да излязат навън, да опознаят природата и да предизвикат себе си.

Проектът е посветен на насърчаването и улесняването на физическата активност на открито за възрастни и има за цел да мотивира хората да изследват красотата и чудесата на европейските планини и природа чрез поредица от приключения и предизвикателства.

По проекта работят съвместно партньорски организации, с Координатор Сдружение „Експертен Пул – България“, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия, UDRUZENJE GLAS GRUPA LIBERALNIH AMBICIOZNIH I SOLIDARNIH (GLAS) – Сърбия и EVROPAIKI POLITEIA (Kallipolis) – Гърция.

Повече информация може да откриете на сайта www.gotoutdoors.eu и на страниците на партньорите.

Отказ от отговорност: Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.