Рекламирайте при нас

РЕКЛАМНИ ФОРМИ И ПРАВИЛА

Рекламните форми във Flash формат не може да съдържат звук, освен в случаите когато се публикуват нестандартни Rich Media банери след действие от страна на потребителя.

Експертен-Пул си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми, които са с бързо сменящи се кадри, наситеност над приемливата, съдържащи изключително бързо действие и различни ефекти.

Всички стандартни банери, публикувани в сайта на Експертен-Пул задължително трябва да бъдат електронна препратка към интернет сайт на рекламодателя или продукта, или услугата, които се рекламират. Не се допуска публикуването на стандартни банери, които не са активна електронна препратка.

Банери, които съдържат код с обръщения към други сървъри и връзки се допускат само при осигурен достъп на Експертен-Пул до съответната система със статистика.

Изисквания към съдържанието на рекламните банери

Не се допуска публикуване на рекламни банери с подвеждащо съдържание, например наподобяващи Windows/Mac/Unix системни съобщения, диалогови прозорци, части от съдържанието на сайтове и др.

Не се допуска банерите да съдържат графики, които симулират интерактивност (падащи менюта, полета за търсене и др.), без такава функционалност реално да съществува.

Всички реклами задължително се отварят в нов прозорец.

Трябва да определим техническите възможности за реализацията на различните видове банери:

Medium Rectangle 300×250 до 50 KB

Цена за 1000 импресии без ДДС

  • първа страница – 7 лева
  • вътрешни страници – 3 лева
  • всички страници – 10 лева

Medium Rectangle 300×250 до 50 KB втора позиция

Цена за 1000 импресии без ДДС

  • първа страница – 7 лева
  • вътрешни страници – 3 лева
  • всички страници – 10 лева

Платени публикации

Платена публикация е услуга за публикуване на прессъобщение или новина в сайта на Експертен-Пул България. Форматът осигурява на клиента подкрепа в имиджова/ популяризираща кампания, представяне на нов продукт или популяризиране на негова активност.

Подаденият материал от клиента или ПР агенцията се публикува с акцент на начална страница на сайта в специално обособена секция като след изтичането на периода материалът остава в архива от статии на секцията „Платени публикации“.

Цена за 24 часа: 150 лв.

Цена за 48 часа: 250 лв. (промо)

Експертен-Пул България не носи отговорност за публикуването в рекламните материали на снимки, за които рекламодателят не притежава авторски права. Екипът на Експертен-Пул България си запазва правото за намеса и корекция по текста на рекламните публикации, както и да откаже публикуването на прессъобщение, чието съдържание е в разрез с Общите условия на сайта или фирмената политика.

Технически изисквания за платени публикации

Заглавие: до 50 символа (с разстояние), подзаглавие до 100 символа (с разстояние)

Снимки: хоризонтална – до 655×402 px (една за заглавие и до 4 за цялата публикация)

Текст: минимум 5 изречения (500 символа с разстояние); максимум – няма

Линкове в текста – по желание на клиента