УСЛУГИ

Сдружение с нестопанска цел „Експертен Пул – България“ предоставя изброените услуги на желаещи, физически или юридически лица, да кандидатстват по европейски програми:

  • Подготовка и управление на проекти с европейско и/или друго донорско финансиране;
  • Финансови анализи и консултации;
  • Правно-икономически анализи;
  • Анализ разходи-ползи;
  • Изготвяне на тръжни документации и съдействие при провеждането на тръжни процедури;
  • Изготвяне на стратегически и програмни документи;
  • Профилирани обучения;
  • Проектантски и инженерни услуги.