„Експертен Пул – България“ стартира проекта „Mountain MOOCers“, финансиран по Програма „Еразъм+“

Натовареното съвремие, работният стрес, общественото осъзнаване на човечеството в световен мащаб, насърчиха жаждата за досег с природата. Основен инструмент за успешния и устойчив досег на човека до природата, вече приоритет на редица стратегически общоевропейски и национални документи, е приключенският туризъм. В този контекст сдружение „Експертен Пул – България“ започва изпълнението на проект 2017-1-BG01-KA104-036129 “Mountain MOOCers”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“.

Настоящият проект цели:

– да подкрепи професионалното развитие на работещите в областите на образованието, обучението и младежта с цел стимулиране на иновациите и повишаване на качеството на преподаването, обучението и работата с лица от целевите групи в страната и Европа;

– да повиши капацитета, привлекателността и международното измерение на организацията, в областите на образованието, обучението и младежта, за да сдружението да предоставя качествени обучителни дейности и програми, които отговарят по-добре на потребностите на хората в и извън Европа;

– да гарантира по-добро признаване на компетентностите, придобити в резултат на периоди на учене в чужбина, на експертите включени в проекта и на лицата, които ще преминат обучение в последствие;

– да създаде дигитални, отворени образователни ресурси – онлайн курсове, на планинарска тематика, които да допринасят за безопасното и отговорно пребиваване на човека в планината, да насърчават и развиват планинарската култура.

Три са основните дейности по проекта:

– Обмен на опит чрез наблюдение в Бовец, Словения. Темата на дейността е каньонинг, бивакуване на открито.

– Структуриран курс в Монте Роза, Италия, с основни теми – планинарство, алпийски траверс и покоряване на върхове.

– Структуриран курс в Шамони, Франция, фокусиран върху работата в екип в планината и груповия височинен трекинг.

Проектът ще се реализира в рамките на 15 месеца.


Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *