Иновативна платформа за иницииране на младежки граждански инициативи

Моделът на Европейската гражданска инициатива вдъхнови създаването на електронна платформа по проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“, финансиран от Програма „Еразъм+“. Чрез проекта „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) създаде инструмент за иницииране на граждански инициативи на местно ниво (адресирайки общинския съвет или компетентен орган), и то от най-активните и важни за всяка една общност хора – младежите. Платформата дава възможност на младежи до 29 г. да изразят мнението си относно определянето и осъществяването на приоритетите и политиките засягащи младежта на местно ниво. МГИ може да бъде предложена във всяка област, в която Общинският съвет на дадена община има правомощия да предлага решения, например околна среда, градско развитие, транспорт или обществено здраве. За да се запознаете с платформата и да подкрепите или инициирате гражданска инициатива посетете: www.yci.onprs.eu

Сайтът предоставя актуална информация за процеса на структурен диалог, политиката за развитие и различни европейски изследвания, обхващащи младежите. На него може да откриете младежките граждански инициативи, които в момента са отворени за събиране на изявления за подкрепа, и инициативите, за които събирането е приключило.


 

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *