Колективно финансиране в България: Онлайн Уебинари

Представете си възможността да научите повече за колективното финансиране и как то може да промени начина, по който инвестираме и подкрепяме иновациите. Нашият проект, посветен на тази тема, ви предоставя уникална възможност да се включите в два онлайн уебинара, насочени към различни аудитории и интереси.

Уебинар 1:

Дата: 29.09.2023г. Час: 10.30 ч.

Първият уебинар ще бъде насочен основно към професионалисти от държавната администрация, регулаторните органи, бизнеса и предприемаческата общност. Ще разгледаме важната роля, която колективното финансиране играе в подкрепата на иновациите и стартиращите предприятия.

За регистрация и участие използвайте следната връзка:

Уебинар 2:

Дата: 29.09.2023г. Час: 14.00 ч.

Вторият уебинар е насочен основно към гражданските организации и всички, които имат интерес в областта на колективното финансиране. Ще разгледаме как гражданите могат да се включат в иновативни проекти и какви са възможностите за финансиране на инициативи чрез колективно участие.

За регистрация и участие използвайте следната връзка:

Не пропускайте тази възможност да разширите своите познания в областта на колективното финансиране и да се свържете с експерти и ентусиасти в сферата. Регистрирайте се за уебинарите и бъдете част от обсъжданията, които ще формират бъдещето на иновациите и инвестициите.

За повече информация и регистрация, следете нашия уебсайт. С нетърпение очакваме да ви видим на уебинарите!

www.eufunds.bg

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Управляващият органа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито УП на ОПДУ.