Стартира проект „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“

NPM

Стартира проект НПМ-063-П2/2015 „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“ финансиран в рамките на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”. Проектът се изпълнява от „Експертен-Пул България“ (ЕПБГ) – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, развиващо дейността си в подкрепа на младите хора. Общата му продължителност е 2 месеца, като се очаква да бъде завършен до 31 октомври 2015 г.

Реализацията на проекта цели активирането на младите хора за участие в процеса на взимане на решения на местно, областно и национално ниво, чрез придобиване и развитие на организационни и управленски компетентности и умения,сред представители на младежки групи и новосъздадени младежки НПО.

В рамките на проекта, ще бъде проведен младежки граждански форум, където да бъдат представени и обсъдени проблемите и възможните решения пред активното участие на младите хора в обществените процеси. Специфичните цели на проекта в тази насока са:

  • Повишаване на управленските и граждански компетенции на участниците;
  • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка активност;
  • Насърчаване младите хора към гражданско участие и инициативи.

Основна целева група са младите хора на възраст между 15 и 29 години, както и представители на НПО с основна дейност фокусирана върху младежите.

За информация относно предстоящите събития по проекта, следете ни на: http://www.expertpool.bg


Този проект се реализира с финансовата подкрепа на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”, администрирана от Дирекция „Младежки политики“ (ДМП), Министерство на младежта и спорта (ММС). Съдържанието на настоящият информационен материал не отразява позицията на „Национална програма за младежта 2011 – 2015” или ДМП / ММС.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *