Стартира проект 2016-2-BG01-KA205-024063 “Youth Crowd”, финансиран по Програма „Еразъм+“

header

Сдружение “Експертен Пул – България“, в партньорство с организация “A Rocca” от Италия, инициира проекта “Youth Crowd” – платформа за колективно финансиране на млади предприемачи. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“.

Колективното финансиране притежава голям потенциал да бъде допълнителен източник на финансиране успоредно с традиционните форми и да допринесе за финансирането на реалната икономика. То предлага многобройни предимства и е обещаващ източник на средства за много видове участници, които не намират решения, отговарящи на техните финансови нужди. Основна такава група са младите предприемачи, търсещи бърз и достъпен начин да реализират идеите си.

Настоящият проект „Youth Crowd“ цели да създаде транснационален инструмент за насърчаване на предприемаческите нагласи и реализирането на предприемачески проекти от младежи от страните партньори по проекта.

Специфични цели:

– Създаване на платформа за колективно финансиране с нефинансова възвръщаемост (колективно спонсориране) на младежки проекти.

– Повишаване на осведомеността по отношение на колективното финансиране, насърчаване предоставянето на информация и организирането на обучения и изграждане на доверие.

– Изграждане на модули за обучение на младежите инициатори на проекти, за развитие на предприемаческите им умения и нагласи.

Основните дейности, които ще се реализират по проекта, са:

– Изграждане и пускане на онлайн платформата за колективно донорско финансиране „yCrowd”;

– Организиране на 2 обучения по предприемачество чрез колективно финансиране в България и Италия;

– Изготвяне на 2 интелектуални продукта – анализ и наръчник в сферата на колективното финансиране;

– Провеждане на 2 конференции за разпространение на резултатите.

 

Наименование на бенефициента: Експертен Пул – България

Наименование на партньора: Associazione Artistica Culturale „A Rocca“

Дата на стартиране: 01.10.2016 г.

Дата на приключване: 31.05.2017 г.

Програма „Еразъм+“

Ключова дейност 2: Стратегически партньорства в областта на младежта

 

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *