Уъркшоп в Банско: „Green Cities“ насърчава участие и устойчиво развитие

Дата: 04-06 Август 2023

Място: Банско, България

В началото на август месец се проведе успешен уъркшоп в живописния град Банско под наслов „Green Cities“ по проекта за дигитално развитие и участие на гражданите за зелени градове. Това събитие бе организирано с цел да предостави на заинтересованите страни (граждански организации, местни активисти и други) нови методи за активно участие на местно и регионално ниво в инициативите за борба с изменението на климата и устойчивото развитие в рамките на техните собствени общности.

Проектът „Green Cities“ се фокусира върху това как гражданските организации и активисти могат да използват съвременни дигитални инструменти и методи за участие, за да включат по-широката общественост в процесите на вземане на решения, свързани със зеленото развитие на градовете.

Семинарът бе организиран от Сдружение „Експертен Пул – България“ и включваше представители на различни граждански организации, включително нашите партньори от Сдружение „ГЛАС“ – Босилеград, представители от академичната общност и др. Този многостранен подход осигури разнообразие от гледни точки и опит, които бяха споделени и обединени заедно в името на устойчивото развитие.

В рамките на семинара бяха представени и използвани интерактивни дигитални инструменти, които подпомогнаха активното участие на участниците в процеса на вземане на решения. Сред тях бяха популярни инструменти като „Mentimeter“ и „Wordcloud“, които позволяват събиране на мнения и идеи от участниците в реално време. Интерактивни сесии за въпроси и отговори също се проведоха, което създаде динамична обстановка за обмяна на знания и опит.

Отличителен момент на семинара бе и организираният преход в Пирин планина. Този извънкласен опит имаше за цел да вдъхнови участниците да развият устойчиво мислене и да осъзнаят важността на опазването на природата в контекста на зелените градове. Това съчетание от обучение и практически опит на открито допълни усилията за разширяване на знанията и ангажимента на участниците.

Проектът „Green Cities“ се осъществява в партньорство от Сдружение „Експертен Пул – България“, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия и M2C INSTITUT FUR ANGEWANDTE MEDIENFORSCHUNG GMBH – Германия. Това сътрудничество допринася за бързата и ефективна реализация на инициативите и методите, насочени към активиране, популяризиране и предаване на знания чрез учене базирано на участие, за да се подкрепи опазването на околната среда като приоритет в градското развитие.

Този уъркшоп в Банско излъчва силния сигнал, че иновационният дух и сътрудничеството на разнообразни групи могат да допринесат за формирането на устойчиви и зелени градове, в които гражданите имат активна роля в процесите на промяна и развитие.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.