Tag Archives: GreenCities

Завършване на проекта „Зелени Градове“: иновации и ангажиране в сърцето на Бремен

Проектът „Зелени Градове“ приключи с отворено събитие в Бремен, Германия, през септември 2023 г. Това беше заключителната среща, която обедини участници от всички партньорски страни и беше ознаменувана с представяне на иновативни методи за ангажиране на местните заинтересовани страни и целеви групи в борбата с климатичните промени и насърчаване на устойчивото развитие. Ние, от Експертен Пул – България, с гордост представихме нашите успешни методи и резултатите от усилията ни през целия проект.

Откритите пленери: партньорство с гражданите

Срещата в Бремен включваше иновативни открити пленери, по време на които обикновените граждани имаха възможността да се включат и да участват активно в демонстрацията на различни методи, разработени в рамките на проекта. Свободно достъпно пространство в центъра на Бремен се превърна в сцена на ангажимент и участие, където гражданите бяха приканени да споделят своите мнения и идеи за бъдещето на техните градове.

Иновации и представяне на методи

В рамките на събитието, ние представихме методи, които се доказаха като успешни за ангажиране на местните общности и целеви групи в проблемите на климатичните промени и устойчивото развитие. Тези методи не само улесниха диалога между гражданите и организациите, но и дадоха възможност за активно участие в процеса на вземане на решения.

Завършекът на проекта: гордеем се с резултатите

Тази заключителна среща официално приключи изпълнението на проекта „Зелени Градове,“ но оставя след себе си наследство от иновации и ангажиране, които ще продължат да вдъхновяват и променят градовете и общностите ни в бъдеще. Ние, от Експертен Пул – България, сме горди, че бяхме част от този проект и че можем да споделяме знанията и опита си с всички, които искат да направят света по-зелен и устойчив. Вижте как тези иновации ще влияят върху бъдещето на нашите градове и общности и бъдете част от този невероятен път към устойчивост и климатични промени.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Работилница за идеи за устойчиво развитие проведоха мултиплаери на проекта „Зелени Градове“

След работилницата по проекта в Банско, стана ясно, че идеите за устойчиво развитие могат да се засипят като сняг, ако съберете група ангажирани и вдъхновени мултиплаери, обучени с иновативни методи. Партньорите ни от гражданско сдружение ГЛАС успяха да организират успешна работилница за идеи, използвайки инструментите, които разработихме по проекта „Зелени Градове,“ а ние, от Експертен Пул – България, с гордост подкрепихме усилията им.

Интерактивен инструментариум и генериране на идеи

Участниците използваха интерактивни инструменти като wordcloud и анкетиране на живо, за да генерират идеи за устойчивото развитие на своите общности. Тези инструменти стимулираха колективната мъдрост и позволиха на всеки да сподели своята перспектива и предложение.

Ние, като партньори, предоставихме активна подкрепа в онлайн среда, фасилитирайки и модерирайки дейностите на участниците.

Развиване на общностите и бъдещето на градовете ни

Този успех отразява ангажимента на мултиплаерите и тяхната готовност да допринесат за устойчивото бъдеще на техните населени места. Важно е да продължаваме да вярваме в силата на общностните усилия и във вдъхновението, което можем да намерим в иновативните методи за участие.

И така, ние, от Експертен Пул – България, се гордеем с успешната работилница на експерти, обучени в рамките на проекта и сме благодарни, че имахме възможността да бъдем част от нея. Подкрепата и ентусиазмът на всички участници са ярък пример за това, как съвместните ни усилия могат да допринесат за устойчивото развитие на нашите общности и градове. Вдъхновението продължава, и очакваме с нетърпение да видим реализацията на тези идеи за по-зелени и по-устойчиви градове в бъдеще.

 

 

 

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Уъркшоп в Банско: „Green Cities“ насърчава участие и устойчиво развитие

Дата: 04-06 Август 2023

Място: Банско, България

В началото на август месец се проведе успешен уъркшоп в живописния град Банско под наслов „Green Cities“ по проекта за дигитално развитие и участие на гражданите за зелени градове. Това събитие бе организирано с цел да предостави на заинтересованите страни (граждански организации, местни активисти и други) нови методи за активно участие на местно и регионално ниво в инициативите за борба с изменението на климата и устойчивото развитие в рамките на техните собствени общности.

Проектът „Green Cities“ се фокусира върху това как гражданските организации и активисти могат да използват съвременни дигитални инструменти и методи за участие, за да включат по-широката общественост в процесите на вземане на решения, свързани със зеленото развитие на градовете.

Семинарът бе организиран от Сдружение „Експертен Пул – България“ и включваше представители на различни граждански организации, включително нашите партньори от Сдружение „ГЛАС“ – Босилеград, представители от академичната общност и др. Този многостранен подход осигури разнообразие от гледни точки и опит, които бяха споделени и обединени заедно в името на устойчивото развитие.

В рамките на семинара бяха представени и използвани интерактивни дигитални инструменти, които подпомогнаха активното участие на участниците в процеса на вземане на решения. Сред тях бяха популярни инструменти като „Mentimeter“ и „Wordcloud“, които позволяват събиране на мнения и идеи от участниците в реално време. Интерактивни сесии за въпроси и отговори също се проведоха, което създаде динамична обстановка за обмяна на знания и опит.

Отличителен момент на семинара бе и организираният преход в Пирин планина. Този извънкласен опит имаше за цел да вдъхнови участниците да развият устойчиво мислене и да осъзнаят важността на опазването на природата в контекста на зелените градове. Това съчетание от обучение и практически опит на открито допълни усилията за разширяване на знанията и ангажимента на участниците.

Проектът „Green Cities“ се осъществява в партньорство от Сдружение „Експертен Пул – България“, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия и M2C INSTITUT FUR ANGEWANDTE MEDIENFORSCHUNG GMBH – Германия. Това сътрудничество допринася за бързата и ефективна реализация на инициативите и методите, насочени към активиране, популяризиране и предаване на знания чрез учене базирано на участие, за да се подкрепи опазването на околната среда като приоритет в градското развитие.

Този уъркшоп в Банско излъчва силния сигнал, че иновационният дух и сътрудничеството на разнообразни групи могат да допринесат за формирането на устойчиви и зелени градове, в които гражданите имат активна роля в процесите на промяна и развитие.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Green Cities събра екипа на проекта в София

Нашият проект “Green Cities” (в превод: „Зелени Градове“) продължава успешно с втората си транснационална среща на екипите на партньорите в София, България. Успяхме да разгледаме всички детайли, свързани с изпълнението на проекта и беше обсъден подхода за реализацията на дейностите му. Сдружение „Експертен Пул – България“, заедно с Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия, и M2C INSTITUT FUR ANGEWANDTE MEDIENFORSCHUNG GMBH – Германия, работят съвместно по реализацията му.

Проектът „Дигитално развитие с участието на гражданите за зелени градове“ (акроним “Green Cities”), предлага на социалните, общностни, младежки, културни работници и други активисти методи за участие, чрез които да включат на регионално/местно ниво широката общественост в активности, посветени на темата за изменението на климата и устойчивото развитие в рамките на тяхната жизнена среда. Проектът предоставя методи на тези лидери, които могат да използват за да активират, популяризират и трансферират знания чрез учене, базирано на участие, за да допринесат за опазването на околната среда като цел в градското развитие.

В тази връзка, бяха обсъдени практиките, приложени в Бремен, Германия, възможностите за реализацията им в България и Италия, както и други методи, които биха били полезни на целевите групи.

Благодарение на съдействието на Столична община, в лицето на заместник-кметът по дигитализацията г-н Генчо Керезов, и екипа на отдел „Дигитализация, иновации и инвестиции“, експертите на партньорските организации получиха възможността да се запознаят и с добрите практики и проектите, развивани от общинската администрация в тази насока.

Очаквайте следващите ни дейности – работилници за експерти и ресурси за организирането и провеждането на активности, базирани на участието в областта на дигиталното устойчиво развитие на градовете и местните общности.

Благодарим и на нашите любезни домакини от kornersofia.bg, които предоставиха страхотна работна атмосфера за провеждането на срещата ни!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Успешна среща на партньорските екипи в Барчелона Позо ди Гото: Проектът ‘Зелени Градове’ с първи дейности

Дни на вдъхновение, идеи и иновации – така можем да опишем първата присъствена среща между партньорските екипи на проекта „Зелени Градове,“ която се проведе в Барчелона Позо ди Гото, Сицилия, Италия. В този блог пост ще ви разкажем накратко за ключовите теми и дискусии, които обхвана срещата.

Ден 1: Основна Тема – Управление на проекта и финанси

На първия ден от срещата, участниците се фокусираха върху важни аспекти на управлението на проекта и финансирането му. Бяха представени важни данни от Европейската Комисия относно системата за докладване и управление на проекти.

Бяха разгледани следните ключови теми:

  • Проектни доклади и управление: Участниците разгледаха необходимостта от регулярни доклади и ресурси за успешното управление на проекта.
  • Визуална идентичност и публикации: Бе дискутирано как да се създаде подходяща визуална идентичност и какви издания и публикации да се разработят.
  • Оценка и обратна връзка: Разгледаха се методи за оценка и обратна връзка.

Ден 2: Идеи за проекта и активното участие на целевите групи

Вторият ден беше посветен на генериране на идеи и начини за участие в проекта. Обсъдени бяха следните ключови теми:

  • Идеи, основани на участието: Участниците работиха по създаването на идеи за участие на гражданите в политиките, свързани с устойчивостта на местно ниво.
  • Методология: Разгледаха се начини за използване на методологията на M2C, включително образователни actionbounds в парк и обучение на учители за партиципативни проекти.

Срещата в Барчелона Позо ди Гото беше истинско изживяване, пълно със страст и ангажимент от всички участници. Вдъхновени от дискусиите и идеите, ние с нетърпение очакваме да работим заедно в изпълнение на проекта „Зелени Градове“ и да споделяме нашите знания и опит в бъдеще. Благодарим на всички участници за техния принос и ангажимент!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Експертен Пул – България в партньорски проект „Зелени Градове“

Зелените градове са бъдещето на нашите общности, и ние, от Експертен Пул – България, се гордеем да обявим нашето участие като партньор в едно вълнуващо и важно начинание. Проектът „Дигитално развитие с участието на гражданите за зелени градове “ обещава да промени начина, по който гледаме на климатичните предизвикателства и устойчивото развитие в нашата среда.

В този проект, ние се включихме като представители от България, и нямаме търпение да споделим с вас какво може да очаквате от нас.

По време на първата онлайн среща за стартирането на проекта.

Уъркшопи за активни граждани

Водещата част от нашия принос към проекта са нашите уъркшопи, които ще бъдат на разположение за всички, които искат да научат какво могат да направят за климатичните промени и устойчивото развитие в тяхната общност. Нашите специалисти ще ви покажат иновативни методи за активиране на хората и пренос на знание чрез участие.

Дигитални ресурси и нови партньорства

Проектът не включва само уъркшопи. Ние ще създадем нови, дигитални ресурси и методи, които да помогнат на професионалистите да работят с общностите си. Възможността за работа в партньорство ще допринесе за развитието на нашия сектор и полето на проекта.

Информация за проекта

За улеснение, създадохме специална страница за проекта на нашия уебсайт: https://expertpool.bg/green-cities. Там ще намерите информация за целите, дейностите и резултатите на проекта.

Очаквайте новини, анонси и покани за участие в нашите уъркшопи. Заедно, ние можем да направим нашите градове по-зелени и по-устойчиви за бъдещите поколения. Вижте какво ни очаква и как можете да се включите!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.