Работилница за идеи за устойчиво развитие проведоха мултиплаери на проекта „Зелени Градове“

След работилницата по проекта в Банско, стана ясно, че идеите за устойчиво развитие могат да се засипят като сняг, ако съберете група ангажирани и вдъхновени мултиплаери, обучени с иновативни методи. Партньорите ни от гражданско сдружение ГЛАС успяха да организират успешна работилница за идеи, използвайки инструментите, които разработихме по проекта „Зелени Градове,“ а ние, от Експертен Пул – България, с гордост подкрепихме усилията им.

Интерактивен инструментариум и генериране на идеи

Участниците използваха интерактивни инструменти като wordcloud и анкетиране на живо, за да генерират идеи за устойчивото развитие на своите общности. Тези инструменти стимулираха колективната мъдрост и позволиха на всеки да сподели своята перспектива и предложение.

Ние, като партньори, предоставихме активна подкрепа в онлайн среда, фасилитирайки и модерирайки дейностите на участниците.

Развиване на общностите и бъдещето на градовете ни

Този успех отразява ангажимента на мултиплаерите и тяхната готовност да допринесат за устойчивото бъдеще на техните населени места. Важно е да продължаваме да вярваме в силата на общностните усилия и във вдъхновението, което можем да намерим в иновативните методи за участие.

И така, ние, от Експертен Пул – България, се гордеем с успешната работилница на експерти, обучени в рамките на проекта и сме благодарни, че имахме възможността да бъдем част от нея. Подкрепата и ентусиазмът на всички участници са ярък пример за това, как съвместните ни усилия могат да допринесат за устойчивото развитие на нашите общности и градове. Вдъхновението продължава, и очакваме с нетърпение да видим реализацията на тези идеи за по-зелени и по-устойчиви градове в бъдеще.

 

 

 

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.