Успешна среща на партньорските екипи в Барчелона Позо ди Гото: Проектът ‘Зелени Градове’ с първи дейности

Дни на вдъхновение, идеи и иновации – така можем да опишем първата присъствена среща между партньорските екипи на проекта „Зелени Градове,“ която се проведе в Барчелона Позо ди Гото, Сицилия, Италия. В този блог пост ще ви разкажем накратко за ключовите теми и дискусии, които обхвана срещата.

Ден 1: Основна Тема – Управление на проекта и финанси

На първия ден от срещата, участниците се фокусираха върху важни аспекти на управлението на проекта и финансирането му. Бяха представени важни данни от Европейската Комисия относно системата за докладване и управление на проекти.

Бяха разгледани следните ключови теми:

  • Проектни доклади и управление: Участниците разгледаха необходимостта от регулярни доклади и ресурси за успешното управление на проекта.
  • Визуална идентичност и публикации: Бе дискутирано как да се създаде подходяща визуална идентичност и какви издания и публикации да се разработят.
  • Оценка и обратна връзка: Разгледаха се методи за оценка и обратна връзка.

Ден 2: Идеи за проекта и активното участие на целевите групи

Вторият ден беше посветен на генериране на идеи и начини за участие в проекта. Обсъдени бяха следните ключови теми:

  • Идеи, основани на участието: Участниците работиха по създаването на идеи за участие на гражданите в политиките, свързани с устойчивостта на местно ниво.
  • Методология: Разгледаха се начини за използване на методологията на M2C, включително образователни actionbounds в парк и обучение на учители за партиципативни проекти.

Срещата в Барчелона Позо ди Гото беше истинско изживяване, пълно със страст и ангажимент от всички участници. Вдъхновени от дискусиите и идеите, ние с нетърпение очакваме да работим заедно в изпълнение на проекта „Зелени Градове“ и да споделяме нашите знания и опит в бъдеще. Благодарим на всички участници за техния принос и ангажимент!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.