Author Archives: Админ

Свободни работни места във „Велами Груп“ ЕООД

„Велами Груп“ ЕООД

обявява 3 свободни работни места

за длъжността: “93130001 Общ работник строителство на сгради”

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Вид и равнище на образование: без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище.
 • Трудов опит: не се изисква.
 • Умения и компетентности:

– Да познава видовите приспособления и инвентар, използвани при изпълнението на задълженията; последователността на извършваните работи; правилата за безопасност и здраве при работа и противопожарна безопасност;

– Умение за работа в екип;

– Сръчност, съобразителност.

 1. Местоположение на работните места: гр. Кюстендил, ул. „Илинден“ 6.
 2. Работно време: осем часа.
 3. Необходими документи за кандидатстване:
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за завършено образование (ако е приложимо);
 • Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (ако е приложимо) – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.
 1. Начин на провеждане на подбора: по документи и интервю с одобрените кандидати.

 

Документите могат да бъдат подавани по електронен път на e-mail: miteva_nina@abv.bg или чрез куриер на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Илинден“ 6, до 30.11.2017 г. включително.

 

За допълнителна информация:

Г-жа Николина Митева

e-mail: miteva_nina@abv.bg

тел: +359896704181

 

Може да свалите / разпечатате обявата от следната връзка.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – заключителна пресконференция по проект „Създаване на нови работни места за преводачи в ЕТ „Орлин Георгиев“

На 19.09.2017 г., в 11:00 часа, в Националния пресклуб на БТА, ЕТ „Орлин Георгиев“ организира финална пресконференция по проект BG05M9OP001-1.003-0770 „Създаване на нови работни места за преводачи в ЕТ „Орлин Георгиев“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преводач“.

Специфични цели:

– Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

– Ресурсно осигуряване на 6 високо квалифицирани работни места за преводачи, чрез закупване на офис обзавеждане, компютърно оборудване и преводачески софтуерни продукти;

– Осигуряване на устойчива заетост на новозаетите лица от целевата група след приключването на проекта, чрез запазване на новосъздадените работни места за минимум 12 месеца на минимум 50 % от тях.

Основни дейности:

Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА, свързани със създаването на нови работни места;

Дейност 3: Организация и управление на проекта;

Дейност 4: Информиране и публичност.

Постигнати резултати:

– Осигурена заетост на 6 лица от целевите групи за период от 12 месеца;

– Ресурсно осигурени 6 нови работни места за високо квалифицирани преводачи;

– Увеличен човешки ресурс и осигурена устойчива заетост в компанията след приключването на проекта.

Проектът се изпълнява в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0770-C01 / 30.08.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

 

За контакти:

Орлин Георгиев

Бул. Васил Левски 25, ет.1, ап.3

02 448 40 27

georgiev.orlin@gmail.com

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – финална пресконференция на ПРЕВОДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

На 19.09.2017 г., в 11:00 часа, в Националния пресклуб на БТА, ПРЕВОДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД организира финална пресконференция по проект BG05M9OP001-1.003-0553 „Нови работни места в Преводи България ЕООД“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преводач“.

Специфични цели:

– Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

– Ресурсно осигуряване на 6 високо квалифицирани работни места за преводачи, чрез закупване на офис обзавеждане, компютърно оборудване и преводачески софтуерни продукти;

– Осигуряване на устойчива заетост на новозаетите лица от целевата група след приключването на проекта, чрез запазване на новосъздадените работни места за минимум 12 месеца на минимум 50 % от тях.

Основни дейности:

Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА, свързани със създаването на нови работни места;

Дейност 3: Организация и управление на проекта;

Дейност 4: Информиране и публичност.

Постигнати резултати:

– Осигурена заетост на 6 лица от целевите групи за период от 12 месеца;

– Ресурсно осигурени 6 нови работни места за високо квалифицирани преводачи;

– Увеличен човешки ресурс и осигурена устойчива заетост в компанията след приключването на проекта.

Проектът се изпълнява в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0553-C01 / 25.08.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

 

За контакти:

Милчо Георгиев

omg_bg@abv.bg

„Mountain MOOCers” – алпийският опит в дейностите на открито

Нашата група, непосредствено след изкачването на Словенската via ferrata, в подножието на връх Мангарт, Юлийски Алпи, Словения

През месец август 2017 г. се проведе обмен на опит чрез наблюдение между представители на организациите „Експертен Пул – България“ и аутдор центърVodenca”-Бовец, Словения. Дейността се реализира в рамките на проект 2017-1-BG01-KA104-036129 “Mountain MOOCers”, финансиран по Програма „Еразъм+“. Шестима експерти на сдружението се включиха в обучение чрез наблюдение по каньонинг, рафтинг, виа ферата, бивакуване и други дейности на открито.

 

Дейността предостави възможност на нашите експерти да обменят опит с партньорската организация с цел компетентностно развитие в областта на образованието за възрастни. В рамките на проекта предстои да бъдат реализирани и още две дейности – участие в структурирани курсове в областта на планинарството.

Цел на проекта е придобиване на специализирани умения в областта на дейностите на открито и дигитализирането им в онлайн училище за начинаещи и любители-планинари.

Очаквайте ни скоро!


Заключителна среща и смесена мобилност по проект „yCrowd“ 

Барчелона, Сицилия. 

Екипът на сдружение „Експертен Пул – България“ и участниците в смесената мобилност в рамките на проект „yCrowd“ започнаха своето участие в съвместна среща и практическо обучение по колективно финансиране (crowdfunding). Ще прекараме следващата седмица с домакините от асоциация „A Rocca“ и участниците от България и Италия, в заключителните дейности по проекта. 

За повече информация, следете информационните ни канали в Twitter и Facebook. 

„Експертен Пул – България“ стартира проекта „Mountain MOOCers“, финансиран по Програма „Еразъм+“

Натовареното съвремие, работният стрес, общественото осъзнаване на човечеството в световен мащаб, насърчиха жаждата за досег с природата. Основен инструмент за успешния и устойчив досег на човека до природата, вече приоритет на редица стратегически общоевропейски и национални документи, е приключенският туризъм. В този контекст сдружение „Експертен Пул – България“ започва изпълнението на проект 2017-1-BG01-KA104-036129 “Mountain MOOCers”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“.

Настоящият проект цели:

– да подкрепи професионалното развитие на работещите в областите на образованието, обучението и младежта с цел стимулиране на иновациите и повишаване на качеството на преподаването, обучението и работата с лица от целевите групи в страната и Европа;

– да повиши капацитета, привлекателността и международното измерение на организацията, в областите на образованието, обучението и младежта, за да сдружението да предоставя качествени обучителни дейности и програми, които отговарят по-добре на потребностите на хората в и извън Европа;

– да гарантира по-добро признаване на компетентностите, придобити в резултат на периоди на учене в чужбина, на експертите включени в проекта и на лицата, които ще преминат обучение в последствие;

– да създаде дигитални, отворени образователни ресурси – онлайн курсове, на планинарска тематика, които да допринасят за безопасното и отговорно пребиваване на човека в планината, да насърчават и развиват планинарската култура.

Три са основните дейности по проекта:

– Обмен на опит чрез наблюдение в Бовец, Словения. Темата на дейността е каньонинг, бивакуване на открито.

– Структуриран курс в Монте Роза, Италия, с основни теми – планинарство, алпийски траверс и покоряване на върхове.

– Структуриран курс в Шамони, Франция, фокусиран върху работата в екип в планината и груповия височинен трекинг.

Проектът ще се реализира в рамките на 15 месеца.


Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Успешно приключи проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг“

На 25.04.2017 г., в Ритуална зала – гр. Червен бряг, се проведе заключителна пресконференция на Община Червен бряг – бенефициент, и „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) – партньор, по случай приключването на проект BG05M9OP001-1.002-0034 „Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Целта на проекта бе активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта, с местоживеене на територията на Община Червен бряг.

Проектът заложи следните специфични цели:

– Идентифициране и мотивиране на икономически неактивни младежи в Община Червен бряг за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;

– Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;

– Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Червен бряг.

Основните проектни дейности, които бяха реализирани, са:

Дейност 1: Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда

Дейност 2:  Предоставяне на мотивационно обучение за активно търсене на работа

Дейност 3: Наемане на лица от целевата група на различни длъжности за период от 6 месеца, от групата професии: „Работници в градинарството“; „Работници по строителство на сгради“; „Чистачи и помощници в офиси, хотели и други учреждения“

Проектът реализира следните резултати:

– Идентифицирани бяха над 100 икономически неактивни младежи;

– Идентифицираните младежи преминаха мотивационно обучение и придобиха умения за подготовка на автобиография и други документи за кандидатстване на работа; явяване на интервю; използване на каналите за търсене на обучение, стаж и/или работа;

– Община Червен бряг осигури субсидирана заетост на 90 неактивни младежи;

– Проектът подпомогна активирането на младежи до 29 г. за тяхното връщане в образователната система, регистриране в дирекция „Бюро по труда”, включване в обучение и/или реализация на пазара на труда.

Общата стойност на проекта бе 363 720,00 лв. безвъзмездна финансова помощ (334 222,31 лв. европейско финансиране и 29 497,69 лв. национално финансиране).

Повече информация може да намерите на: www.chervenbryag.bg и www.onprs.eu

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Пресконференция на „Преводи България“ ЕООД

Header_Prevodi BG

На 22.12.2016 г., в 11:00 часа, в Националния пресклуб на БТА, ПРЕВОДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД организира пресконференция по проект BG05M9OP001-1.003-0553 „Нови работни места в Преводи България ЕООД“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преводач“.

Специфични цели:

– Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

– Ресурсно осигуряване на 6 високо квалифицирани работни места за преводачи, чрез закупване на офис обзавеждане, компютърно оборудване и преводачески софтуерни продукти;

– Осигуряване на устойчива заетост на новозаетите лица от целевата група след приключването на проекта, чрез запазване на новосъздадените работни места за минимум 12 месеца на минимум 50 % от тях.

Основни дейности:

Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА, свързани със създаването на нови работни места;

Дейност 3: Организация и управление на проекта;

Дейност 4: Информиране и публичност.

Проектът се изпълнява в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0553-C01 / 25.08.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

 

За контакти:

Милчо Георгиев

omg_bg@abv.bg

Footer

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Пресконференция на ЕТ „Орлин Георгиев“

Header_ET OG

На 22.12.2016 г., в 11:00 часа, в Националния пресклуб на БТА, ЕТ „Орлин Георгиев“ организира пресконференция по проект BG05M9OP001-1.003-0770 „Създаване на нови работни места за преводачи в ЕТ „Орлин Георгиев“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преводач“.

Специфични цели:

– Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

– Ресурсно осигуряване на 6 високо квалифицирани работни места за преводачи, чрез закупване на офис обзавеждане, компютърно оборудване и преводачески софтуерни продукти;

– Осигуряване на устойчива заетост на новозаетите лица от целевата група след приключването на проекта, чрез запазване на новосъздадените работни места за минимум 12 месеца на минимум 50 % от тях.

Основни дейности:

Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА, свързани със създаването на нови работни места;

Дейност 3: Организация и управление на проекта;

Дейност 4: Информиране и публичност.

Проектът се изпълнява в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0770-C01 / 30.08.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

 

За контакти:

Орлин Георгиев

Бул. Васил Левски 25, ет.1, ап.3

02 448 40 27

georgiev.orlin@gmail.com

Footer

Първа партньорска среща в рамките на проект “Youth Crowd”

 

headerВ периода 18 – 19 ноември 2016 г. ще се проведе първата партньорска среща по проект 2016-2-BG01-KA205-024063 “Youth Crowd”. Представители от партньорските организации – сдружение “Експертен Пул – България“ и “A Rocca” от Италия, ще обсъдят и координират основните проектни дейности и методите за тяхната реализация; инструменти за реализиране на по-голяма публичност на платформата и ефективното включване на младите хора в проекта.

Основните дейности, които обхваща проекта, са:

– Изграждане на онлайн платформа за колективно донорско финансиране „yCrowd”;

– Организиране на 2 обучение по предприемачество чрез колективно финансиране в България и Италия;

– Изготвяне на 2 интелектуални продукта – анализ и наръчник в сферата на колективното финансиране;

– Провеждане на 2 конференции за разпространение на резултатите.

Партньорите имат богат опит в реализирането на проекти и младежки инициативи. Повече информация можете да откриете на официалните страници на организациите:

Експертен Пул – България: http://expertpool.bg/

A Rocca: http://www.eprojectconsult.com/

 

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

1 2 3 4