Author Archives: Красимир Петков

Проучване и препоръки за развитието на сектора на колективното финансиране в България

В рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0225 „Колективното финансиране (crowdfunding) в България – регулации и перспективи“, от Сдружение „Експертен Пул – България“ успяхме да проучим и идентифицираме различни компоненти и добри практики свързани с колективното финансиране в България.

На основата на доклада, посветен на колективното финансиране у нас, изготвихме и сборник с препоръки за развитие на сектора в България. Опитали сме се да дадем експертни предложения, които смятаме че биха спомогнали за формирането на една нова, по-устойчива и ефективна политика по отношение на колективното финансиране  в страната.

Можете да откриете текстовете на проучването и препоръките на следната връзка: https://tinyurl.com/3nuws7tz

Надяваме се изготвените материали да допринесат в дискусията за развитието на колективното финансиране в България.


www.eufunds.bg

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Управляващият органа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито УП на ОПДУ.

Завършване на проекта „Зелени Градове“: иновации и ангажиране в сърцето на Бремен

Проектът „Зелени Градове“ приключи с отворено събитие в Бремен, Германия, през септември 2023 г. Това беше заключителната среща, която обедини участници от всички партньорски страни и беше ознаменувана с представяне на иновативни методи за ангажиране на местните заинтересовани страни и целеви групи в борбата с климатичните промени и насърчаване на устойчивото развитие. Ние, от Експертен Пул – България, с гордост представихме нашите успешни методи и резултатите от усилията ни през целия проект.

Откритите пленери: партньорство с гражданите

Срещата в Бремен включваше иновативни открити пленери, по време на които обикновените граждани имаха възможността да се включат и да участват активно в демонстрацията на различни методи, разработени в рамките на проекта. Свободно достъпно пространство в центъра на Бремен се превърна в сцена на ангажимент и участие, където гражданите бяха приканени да споделят своите мнения и идеи за бъдещето на техните градове.

Иновации и представяне на методи

В рамките на събитието, ние представихме методи, които се доказаха като успешни за ангажиране на местните общности и целеви групи в проблемите на климатичните промени и устойчивото развитие. Тези методи не само улесниха диалога между гражданите и организациите, но и дадоха възможност за активно участие в процеса на вземане на решения.

Завършекът на проекта: гордеем се с резултатите

Тази заключителна среща официално приключи изпълнението на проекта „Зелени Градове,“ но оставя след себе си наследство от иновации и ангажиране, които ще продължат да вдъхновяват и променят градовете и общностите ни в бъдеще. Ние, от Експертен Пул – България, сме горди, че бяхме част от този проект и че можем да споделяме знанията и опита си с всички, които искат да направят света по-зелен и устойчив. Вижте как тези иновации ще влияят върху бъдещето на нашите градове и общности и бъдете част от този невероятен път към устойчивост и климатични промени.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Работилница за идеи за устойчиво развитие проведоха мултиплаери на проекта „Зелени Градове“

След работилницата по проекта в Банско, стана ясно, че идеите за устойчиво развитие могат да се засипят като сняг, ако съберете група ангажирани и вдъхновени мултиплаери, обучени с иновативни методи. Партньорите ни от гражданско сдружение ГЛАС успяха да организират успешна работилница за идеи, използвайки инструментите, които разработихме по проекта „Зелени Градове,“ а ние, от Експертен Пул – България, с гордост подкрепихме усилията им.

Интерактивен инструментариум и генериране на идеи

Участниците използваха интерактивни инструменти като wordcloud и анкетиране на живо, за да генерират идеи за устойчивото развитие на своите общности. Тези инструменти стимулираха колективната мъдрост и позволиха на всеки да сподели своята перспектива и предложение.

Ние, като партньори, предоставихме активна подкрепа в онлайн среда, фасилитирайки и модерирайки дейностите на участниците.

Развиване на общностите и бъдещето на градовете ни

Този успех отразява ангажимента на мултиплаерите и тяхната готовност да допринесат за устойчивото бъдеще на техните населени места. Важно е да продължаваме да вярваме в силата на общностните усилия и във вдъхновението, което можем да намерим в иновативните методи за участие.

И така, ние, от Експертен Пул – България, се гордеем с успешната работилница на експерти, обучени в рамките на проекта и сме благодарни, че имахме възможността да бъдем част от нея. Подкрепата и ентусиазмът на всички участници са ярък пример за това, как съвместните ни усилия могат да допринесат за устойчивото развитие на нашите общности и градове. Вдъхновението продължава, и очакваме с нетърпение да видим реализацията на тези идеи за по-зелени и по-устойчиви градове в бъдеще.

 

 

 

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Уъркшоп в Банско: „Green Cities“ насърчава участие и устойчиво развитие

Дата: 04-06 Август 2023

Място: Банско, България

В началото на август месец се проведе успешен уъркшоп в живописния град Банско под наслов „Green Cities“ по проекта за дигитално развитие и участие на гражданите за зелени градове. Това събитие бе организирано с цел да предостави на заинтересованите страни (граждански организации, местни активисти и други) нови методи за активно участие на местно и регионално ниво в инициативите за борба с изменението на климата и устойчивото развитие в рамките на техните собствени общности.

Проектът „Green Cities“ се фокусира върху това как гражданските организации и активисти могат да използват съвременни дигитални инструменти и методи за участие, за да включат по-широката общественост в процесите на вземане на решения, свързани със зеленото развитие на градовете.

Семинарът бе организиран от Сдружение „Експертен Пул – България“ и включваше представители на различни граждански организации, включително нашите партньори от Сдружение „ГЛАС“ – Босилеград, представители от академичната общност и др. Този многостранен подход осигури разнообразие от гледни точки и опит, които бяха споделени и обединени заедно в името на устойчивото развитие.

В рамките на семинара бяха представени и използвани интерактивни дигитални инструменти, които подпомогнаха активното участие на участниците в процеса на вземане на решения. Сред тях бяха популярни инструменти като „Mentimeter“ и „Wordcloud“, които позволяват събиране на мнения и идеи от участниците в реално време. Интерактивни сесии за въпроси и отговори също се проведоха, което създаде динамична обстановка за обмяна на знания и опит.

Отличителен момент на семинара бе и организираният преход в Пирин планина. Този извънкласен опит имаше за цел да вдъхнови участниците да развият устойчиво мислене и да осъзнаят важността на опазването на природата в контекста на зелените градове. Това съчетание от обучение и практически опит на открито допълни усилията за разширяване на знанията и ангажимента на участниците.

Проектът „Green Cities“ се осъществява в партньорство от Сдружение „Експертен Пул – България“, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия и M2C INSTITUT FUR ANGEWANDTE MEDIENFORSCHUNG GMBH – Германия. Това сътрудничество допринася за бързата и ефективна реализация на инициативите и методите, насочени към активиране, популяризиране и предаване на знания чрез учене базирано на участие, за да се подкрепи опазването на околната среда като приоритет в градското развитие.

Този уъркшоп в Банско излъчва силния сигнал, че иновационният дух и сътрудничеството на разнообразни групи могат да допринесат за формирането на устойчиви и зелени градове, в които гражданите имат активна роля в процесите на промяна и развитие.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Да прегърнем чудесата на природата: Проектът „Излез навън“ завършва със събитие в Сицилия

Представители на Сдружение „Експертен Пул – България“ участваха в четвъртата и последна инициатива на проекта „Go Out There“, финансиран от програма „Еразъм+ СПОРТ“.

Събитията започнаха в края на април, като започнаха от Атина, Гърция, а след това основната организация на проекта беше в София, България. Босилеград послужи като трета спирка в проекта, а всичко приключи преди няколко дни на красивия остров Сицилия, Италия. Това бе и последната инициатива на открито в рамките на проекта „Go Out There“.

Представителите на партньорските организации от България, Гърция, Сърбия и Италия посетиха най-големия национален парк в Сицилия – Неброди. Паркът предлага на любителите на природата възможност да го изследват чрез пешеходен или велосипеден туризъм. Монте Соро, най-високата планина в парка с височина 1847 м, беше включена в маршрута на участниците за изкачване. Освен това паркът е известен с черното прасе от Неброди, което повечето участници имаха възможност да наблюдават как спокойно се разхожда из планините. Студеното и дъждовно време ограничи групата да се наслади напълно на зашеметяващите гледки, които от време на време се простираха до крайбрежието и планината Етна, единственият действащ вулкан в Европа.

Благодарение на този проект през изминалите два месеца целевите групи от споменатите държави имаха възможност да популяризират здравословния начин на живот и да изпитат неоспоримите ползи от дейностите на открито за хората на възраст от 18 до 69 години. Проектът има за цел да мотивира хората да опознаят красотата и чудесата на европейските планини и природа чрез поредица от приключения и предизвикателства. При приключването на проекта участниците се ангажираха да продължат да организират подобни инициативи и в бъдеще.

Проектът включваше съвместни усилия на партньорските организации, сред които „Сдружение Експертен пул“ от България, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca от Италия, „Сдружение GLAS“ от Босилеград, Сърбия, и „Europaiki Politeia (Kallipolis)“ от Гърция. Повече информация може да откриете на сайта www.gotoutdoors.eu и на страниците на партньорите.

Отказ от отговорност: Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Опознаване на дивата природа: Инициативата GoOutThere отвежда участниците в Сицилия

Остров Сицилия се превръща в крайна дестинация за участниците в „GoOutThere: Предизвикателства на открито“. Това четвърто събитие, финансирано от програмата „Еразъм+“ – СПОРТ, включва вълнуващи приключения в националния парк „Неброди“ в Сицилия, Италия. Най-високият връх в парка – Монте Соро, се издига на 1847 метра надморска височина. Планините Неброди са и дом на рядкото черно прасе Неброди.

Участниците ще се отправят на пътешествие от 15 до 18 юни, като основните дейности са предвидени за 16 и 17 юни. Любители на природата от Гърция, България, Сърбия и Италия ще се включат заедно в проектните дейности, прегръщайки красотата на околните пейзажи.

„GoOutThere: Outdoor Challenges“ има за цел да популяризира и насърчи здравословния начин на живот, потопен в природата, сред хората на възраст от 18 до 69 години. Инициативата включва вълнуващи приключения, планински експедиции и посещения на забележителни места, като всички те имат за цел да насърчат здравословният начин на живот и по-дълбоката връзка с природния свят.

Проектът е резултат от съвместните усилия на партньорски организации, сред които „Сдружение Експерт Пул“ от България, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca от Италия, „Сдружение ГЛАС“ от Босилеград и „Europaiki Politeia (Kallipolis)“ от Гърция. Заедно те работят усърдно, за да гарантират успеха на проекта, като насърчават страстта към природата и създават незабравими преживявания за участниците под формата на гамификация на приключенията и предизвикателствата на открито.

Комбинацията от адреналинови дейности, спиращи дъха пейзажи и споделена страст към природата обещава да превърне този етап от инициативата „GoOutThere“ в незабравимо преживяване за всички участници.

За повече информация и как да се включите в инициативата се обръщайте към нашите партньори от EProject тук: https://eprojectconsult.com/go-out-there-outdoor-challenge-in-sicily/

„GoOutThere! Outdoor Challenge“

Проектът „GoOutThere! Outdoor Challenge“ е уникална възможност за хората да излязат навън, да опознаят природата и да предизвикат себе си.

Проектът е посветен на насърчаването и улесняването на физическата активност на открито за възрастни и има за цел да мотивира хората да изследват красотата и чудесата на европейските планини и природа чрез поредица от приключения и предизвикателства.

По проекта работят съвместно партньорски организации, с Координатор Сдружение „Експертен Пул – България“, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия, UDRUZENJE GLAS GRUPA LIBERALNIH AMBICIOZNIH I SOLIDARNIH (GLAS) – Сърбия и EVROPAIKI POLITEIA (Kallipolis) – Гърция.

Повече информация може да откриете на сайта www.gotoutdoors.eu и на страниците на партньорите.

Отказ от отговорност: Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Приключения и предизвикателства на Витоша насърчават активния начин на живот

Транснационалният проект „GoOutThere! Outdoor Challenge“ проведе пилотно представяне на приключения и предизвикателства, насърчаващи активния начин на живот и дейностите на открито този уикенд, 12-14 май 2023 г.

Участници от четири държави се включиха в двата типа дейности, използващи методите на игровизацията за популяризиране на преживяванията сред природата и спорта на открито.

„Приключението“ преведе целевата група през кръгов маршрут, започващ от хижа Балканити, местността „Златните мостове“, през хижите Кумата, Планинарска песен и много от прекрасните гледки на каменните реки на Витоша.

„Предизвикателството“, предложи по-дълъг маршрут през хижите Момина скала, Камен дел, заслон Кикиш, Витошкото плато, връх Камен дел и обратно до хижа Балаканити.

Дейностите показаха красотата, богатството и историята на природен парк Витоша сред участниците от партньорските страни – България, Италия, Гърция и Сърбия. Включиха се и много туристи и любители на планината. От българска страна, в организацията на събитието се включиха и експерти от Национална спортна академия „Васил Левски“, в лицето на доц. Александър Шопов и магистрите от специалност „Младежки дейности и спорт“ – Аника Ангелова и Мирела Илиева. Екипа ръководиха планинските водачи Красимир Петков и Стоимен Петков.

Благодарим на прекрасния екип на хижа „Балканити“ за гостоприемството!

„GoOutThere! Outdoor Challenge“

Проектът „GoOutThere! Outdoor Challenge“ е уникална възможност за хората да излязат навън, да опознаят природата и да предизвикат себе си.

Проектът е посветен на насърчаването и улесняването на физическата активност на открито за възрастни и има за цел да мотивира хората да изследват красотата и чудесата на европейските планини и природа чрез поредица от приключения и предизвикателства.

По проекта работят съвместно партньорски организации, с Координатор Сдружение „Експертен Пул – България“, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия, UDRUZENJE GLAS GRUPA LIBERALNIH AMBICIOZNIH I SOLIDARNIH (GLAS) – Сърбия и EVROPAIKI POLITEIA (Kallipolis) – Гърция. Събитията продължават следващите седмици с активности в Сърбия и Италия. Повече информация може да откриете на сайта www.gotoutdoors.eu и на страниците на партньорите.

Отказ от отговорност: Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

GoOutThere – този уикенд: приключения и предизвикателства на Витоша!

Предстоящото пилотно за България събитие по проекта GoOutThere , ще се проведе този уикенд: 13-14 май 2023 г. на Витоша, предоставяйки на участниците занимателни и интересни преживявания в планината. Събитието е част от проекта „GoOutThere“, който има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез масови дейности на открито и активно прекарване на времето сред природата.

Стартовата точка за двата типа дейности – приключения и предизвикателства, е хижа „Балканити“, разположена в местността „Златните мостове“. Там ще намерите и информация и инструкции как може да се включите. Всички дейности използват приложението Actionbound за игровизация на преживяването в планината.

Приключението“ е проектирано като забавна и образователна дейност, с викторини и задачи, които насърчават участниците да изследват заобикалящата ги среда и да научат повече за природата и историята на парка. Играе се в отбор от двама или повече души, на едно мобилно устройство и е подходящо за семейства и компании. Участниците събират точки, тагове и значки за постижения следвайки маршрута и указанията. Ако успешно завършат маршрута, получават дигитални награди, а за първите включили се по време на събитието има и скромни материални награди.

Другият вид активност „Предизвикателство“ е по-дълъг и труден маршрут, който е по-подходящ за хора, които са физически по-добре подготвени. Участниците ще бъдат отведени до панорамни гледки към София, планински връх, ще пресекат каменните реки на Витоша; ще трябва да се понапрегнат, за да успеят. Тази активност има времево ограничение на различните етапи, като тук основен е състезателният елемент – хората с по-добро време по маршрута получават повече точки в борба за призовите места.

Проектът „GoOutThere“ има за цел да повиши нивата на физическа активност на целевите групи в страните партньори (Гърция, България, Италия и Сърбия), като насърчава равните, приобщаващи и разнообразни възможности за достъп до приключения на открито за всички аудитории. Събитието на Витоша предоставя отлична възможност да откриете красотата на планината играейки. Елате до хижа Балканити и се пригответе за едно незабравимо преживяване!

Отказ от отговорност: Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Проектът „GoOutThere! Outdoor Challenge“ събра участници от 4 държави на пилотно събитие в планината Парнита, Гърция

„GoOutThere! Outdoor Challenge“ стартира успешно първото си международно събитие в планината Парнита, близо до Атина, Гърция. Проектът, който е посветен на насърчаването на физическата активност на открито за хора на възраст 18-69 години, има за цел да мотивира хората да изследват красотата и чудесата на европейските планини и природа чрез поредица от приключения и предизвикателства.

В Гърция бяха предложени два вида уникални преживявания: „Приключение“, започващо от планинския заслон Фламбури до местността Мола в планината Парнита и „Предизвикателство“, съставено от три различни етапа, преминаващи през хижата Бафи, различни извори, гледки и природни забележителности. Събитието се проведе в периода 28-30 април 2023 г.

„Приключението“ е предназначено за всички, подходящо е и за семейства. Преживяването е с по-кратка продължителност (около 3 часа), като включва викторини, задачи и загадки, които трябва да се решат на открито, както и научаване на нова и интересна информация за местната природа. Участници също събират точки и получават награди за успешното откриване на дадена забележителност или изпълнението на определена задача.

„Предизвикателствата“, от друга страна, са физически по-натоварващи и включваха достигането на специфични точки по маршрута за определено време. Преживяването е с по-индивидуална насоченост, като всеки участник се състезава за по-голям брой точки и специализирани значки за постижение.

Дейностите събраха участници от четирите партньорски страни – България, Италия, Гърция и Сърбия. Включиха се и много студенти и местни любители на планината от гръцка страна.

Екипът на организацията-координатор на проекта – Сдружение „Експертен Пул – България“, бе представен от доц. Александър Шопов (Национална спортна академия „Васил Левски“), планинските водачи Красимир Петков и Стоимен Петков, и Пламен Иванов, планинар и триатлонец.

Проектът „GoOutThere! Outdoor Challenge“ е уникална възможност за хората да излязат навън, да опознаят природата и да предизвикат себе си физически и психически.

По проекта работят съвместно партньорски организации, сред които Сдружение „Експертен Пул – България“, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия, UDRUZENJE GLAS GRUPA LIBERALNIH AMBICIOZNIH I SOLIDARNIH (GLAS) – Сърбия и EVROPAIKI POLITEIA (Kallipolis) – Гърция.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Междинната среща по проекта “GoOutThere! Outdoor Challenge”! събра екипите в Гърция

Проектът GoOutThere! Outdoor Challenge” проведе междинна международна среща на екипите на партньорите в Атина, България. Екипът ни от Сдружение „Експертен Пул – България“, заедно с Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия, UDRUZENJE GLAS GRUPA LIBERALNIH AMBICIOZNIH I SOLIDARNIH (GLAS) – Сърбия и EVROPAIKI POLITEIA („Kallipolis“) – Гърция, проведоха срещата на открито в планината Парнита, в близост до Атина, Гърция.

Междинната среща беше организирана от гръцкия партньор „Европейска република“ и продължи два дни. На срещата бяха разгледани теми като координиране на предстоящите събития и разпространение на информацията за тях, използване на системата Actionbound за ангажиране на аудиторията, разпространение на материали, предоставяне на награди и други мерки за координация. Бяха обсъдени и плановете за управление на проекта, включително отговорностите, разпределението на работата, индикаторите на проекта, анализа на риска, потенциалните проблеми при изпълнението. Бе обсъден графика на проекта. Всеки партньор бе представено от двама участници в срещата.

GOT OUTDOOR е проект, чиято цел е да улесни и насърчи физическата активност на открито за възрастни, чрез различни преживявания, представящи чудесата на европейските планини и природа.

Проектът е посветен на създаването на приключения и предизвикателства за възрастни хора (18-69), за да ги мотивира да се впуснат сред откритата природа, като отговор на все по-тревожната статистика, свързана с липса на каквато и да е физическа активност сред тези групи.

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

1 2 3